zasady zajęć online

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. Udział w zajęciach on-line jest obowiązkowy dla uczniów mających  możliwości techniczne (bierzemy pod uwagę brak sprzętu w domu, kłopoty z Internetem itd.)
  2. Uczeń powinien zalogować się na Uonet+ , poczcie lub w przypadku korzystania z platformy MS Teams na lekcje o właściwej godzinie zgodnej z planem lekcji.
  3. W przypadku nieobecności na lekcji on-line, praca ucznia w ramach lekcji będzie opierać się na zadaniach umieszczonych w e-dzienniku.
  4. Plan lekcji on-line umieszczony jest w zakładce Plan lekcji – Klasy I-III stronie szkoły http://zdalnemordy.pl
  5. Do lekcji przygotuj zeszyt, podręcznik i przybory szkolne.