informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Zajęcia zdalnego nauczania odbywać się będą z wykorzystaniem e-dziennika Uonetplus, dysku OneDrive, dysku Google Drive gdzie udostępniane będą uczniowi materiały i wskazówki do przesyłanych zadań zgodnych z podstawą programową MEN.
 2. Uczeń i rodzic ma obowiązek zapoznania się z przesłanymi przez nauczycieli materiałami, oraz przekazywania informacji zwrotnej za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji – sms-y, maile, skyp, whatsApp, Messenger.
 3. Organizatorem zdalnego nauczania jest nauczyciel, który współpracuje z uczniami i rodzicami.
 4. Każdy nauczyciel-wychowawca bezpośrednio współpracuje z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach oraz nauczyciele wspomagającym  w klasie I uzgadniając z nim tygodniowy zakres materiału.
 5. Informacje o zadaniach i formach pracy nauczyciel wysyła rodzicom według planu na ustalony  kontakt.
 6. Nauczyciel zgodnie z ustaleniami z uczniami i rodzicami przekazuje informacje o  materiałach źródłowych koniecznych do realizacji podstawy programowej (linki do filmów edukacyjnych, karty pracy itp.)
 7. Uczniowie pracują zdalnie korzystając z podręczników i ćwiczeń.
 8. Realizacja programu odbywać się może w dowolnym czasie, jeżeli inaczej nie postanowi nauczyciel (lekcje na MS Teams.
 9. Wykonywanie prac rekomendowanych przez nauczyciela powinno być równomiernie rozłożone, tak aby nadto nie obciążać ucznia.
 10. Czas pracy z podręcznikiem w ciągu dnia dla ucznia kl. I -III  to maksymalnie 90 minut.
 11. Przed ekranem komputera uczeń nie powinien spędzać więcej niż 60-90 minut dziennie.
 12. Informacja zwrotna do nauczyciela powinna być przesyłana w miarę możliwości w formie zdjęć, skanów wykonanych prac.
 13. Postępy ucznia w nauce będą monitorowane poprzez kontakty nauczycieli z rodzicami na wybranych komunikatorach.
 14. Nauczyciele udzielają rodzicom wsparcia i informacji codziennie  w godz. 16.00-17.00
 15. Forma kontaktu: uzgodniona z rodzicami