Próbny egzamin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • · 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • · 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • · 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie ( za wyjatkiem języka polskiego - arkusze mozna pobrać z e strony  - http://zdalnemordy.pl  zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 · w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
 · na wydruku – jeżeli uczen dysponuje drukarką;
· korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu); pilik mozna odeslać jako zalącznik do nauczyciela przedmiotu;
· na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
· w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 · podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
· w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym. Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.). 

Sposób zostanie ustalony  - w tej chwili prosze o pobranie odpowiednich arkusz i zapisanie ich na dysku.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

Artykuły

Próbny egzamin z jezyka polskiego

Arkusze egzaminacyjne

1. Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

a) arkusz

b) karta odpowiedzi

c) zeszyt rozwiązań  - w pdf 

 

Czytaj więcej o: Próbny egzamin z jezyka polskiego