Poczta służbowa nauczycieli i pracowników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2020

Przedstawiam wykaz adresów pocztowych nauczycieli i pracowników do kontaktów z rodzicami i uczniami.  W sprawach związanych  resetowaniem haseł poczty szkolnej uczniowskiej, resetowaniem haseł na platformie Microsoft Teams prosza  zwracać się odpowiednio: do Administratora poczty i Administratora MS Teams.  Zmiana haseł w e-dzienniku jest poza kompetencją administratora - jest to sprawa uzytkowników,, ktorzy w takim przypadku powinni na ekranie logowania wybrać opcję "Przywróć dostęp"

lp.

nazwisko

poczta służbowa

tel. Slużbowy

1.

Agata Chomiuk

achomiuk@spmordy.pl

 

2.

Aneta Ilczuk

ailczuk@spmordy.pl

 

3.

Aneta Sołoducha

asoloducha@spmordy.pl

 

4.

Anna Daniluk

adaniluk@spmordy.pl

 

5.

Bobryk Wojciech

wbobryk@spmordy.pl

 

6.

Edyta Iwańczuk

eiwanczuk@spmordy.pl

 

7.

Ewa Kruszyńska

ekruszynska@spmordy.pl

 

8.

Geneja, Agnieszka

ageneja@spmordy.pl

 

9.

Goś, Jolanta

jgos@spmordy.pl

 

10.

Hoduń, Jolanta

jhodun@spmordy.pl

 

11.

Jarocka, Ewa

ejarocka@spmordy.pl

 

12.

Jerzy Wąsowski

jwasowski@spmordy.pl

 

13.

Jolanta Stańczuk

jostanczuk@spmordy.pl

 

14.

Krystyna Kaniewska

kpietrasik@spmordy.pl

 

15.

Krzysztof Daniluk

kdaniluk@spmordy.pl

 

16.

Malińska, Katarzyna

kmalinska@spmordy.pl

 

17.

Małgorzata Pasterska

mpasterska@spmordy.pl

 

18.

Marczak, Katarzyna

kmarczak@spmordy.pl

 

19.

Mikołajczuk, Renata

rmikolajczuk@spmordy.pl

 

20.

Ostas  Adrianna

aostas@spmordy.pl

 

21.

Pawłowska, Małgorzata

mpawlowska@spmordy.pl

 

22.

Wojciech Dębski

wdebski@spmordy.pl

 

23.

Zalewska, Barbara

barbarazalewska@spmordy.pl

 

24.

Zdanowski, Jacek

jzdanowski@spmordy.pl

 

25.

Żodzik, Elżbieta

ezodzik@spmordy.pl

 

26.

Chęcińska Nina

nchecinska@spmordy.pl

 

27.

Izdebska Ewelina

eizdebska@spmordy.pl

 

28.

Wasyljew Piotr

pwasyljew@spmordy.pl

 

29.

Karolina Koziestańska

kkoziestanska@spmordy.pl

 

30.

Agnieszka Kozak

akozak@spmordy.pl

 

31.

Beata Kondraciuk

bkondraciuk@spmordy.pl

 

32.

Katarzyna Konopka

kkonopka@spmordy.pl

 

 

 

 

 

Edukacja I-III

 

1.

Kesling, Danuta

dkesling@spmordy.pl

 

2.

Kobak, Jolanta

jkobak@spmordy.pl

 

3.

Teodorczuk, Renata

rteodorczuk@spmordy.pl

 

4.

Wielogórska, Elżbieta

ewielogorska@spmordy.pl

 

5.

Żurawska, Zofia

zzurawska@spmordy.pl

 

6.

Ewa Kruszyńska

ekruszynska@spmordy.pl

 

 

 

 

 

przedszkole

 

1.

Jaszczuk Magdalena

majaszczuk@spmordy.pl

 

2.

Ostas Katarzyna

kostas@spmordy.pl

 

3.

Serzysko Grażyna

gserzysko@spmordy.pl

 

4.

Maciolek Anna

amaciolek@spmordy.pl

 

5.

Wyrozębska Ewa

ewyrozebska@spmordy.pl

 

6.

Radzikowska Sylwia

sradzikowska@spmordy.pl

 

7.

Lewczuk Wiesława

wlewczuk@spmordy.pl

 

8.

Florczykiewicz Beata

bfloryczkiewicz@spmordy.pl

 

9.

Szakoła Katarzyna

kszakola@spmordy.pl

 

10.

Kulik Katarzyna

kkulik@spmordy.pl

 

11.

 Lipińska Monika

mlipinska@spmordy.pl

 

 

 

 

 

świetlica

 

 

Smuniewska Elżbieta

swietlica@spmordy.pl

 

 

Czarkowska Elżbieta

eczarkowska@spmordy.pl

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

Jarocka Ewa

pedagog@spmordy.pl

789156339

 

 

 

 

biblioteka

 

 

Jolanta Hoduń

jhodun@spmordy.pl

 

 

 

 

 

logopeda

 

 

Jolanta Goś

jgos@spmordy.pl

 

 

 

 

 

dyrekcja

 

 

Teresa Kozos

dyrektor@spmordy.pl

 

 

Jerzy Borowksi

jborowski@spmordy.pl

 

 

Andrzej Michałowski

amichalowski@spmordy.pl

 

 

 

 

 

sekretariat

 

 

Piotr Adamczuk

sekertariat@spmordy.pl

256415440

 

Justyna Terlikowska

sekertariat@spmordy.pl

 

 

 

 

 

Administrator poczty szkolnej

 

 

Jerzy Borowski

sp@spmordy.pl

 

 

 

 

 

Administrator MS Teams

 

 

Jerzy Borowski

zdalne@spmordy.pl

 

 

 Jerzy Borowski

 borowski@zdalnemordy.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

 

Piotr Adamczuk

iodo@spmordy.pl

 

Jerzy Borowski