Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

     Kliknij na wybrany element obrazka,

mapa_wiadomosci aktualności

     Szanowni Państwo,

 

 Drodzy Rodzice uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

 

W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

 

W związku z tym, prosimy o przekazanie informacji do wychowawców klas do godz. 16.00 do 20 maja 2020 roku (środa), czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.

 

Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi  stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

 

Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji pracy poszczególnych klas I-III

Prosze zapoznać się również z procedurą obowiązująca w szkole od 25 maja 2020 roku.

PROCEDURY

Równocześnie proszę o wypelnienie odpowiednich druków, które po wypełnieniu i zapisaniu na dysku nalezy odesłać na adres: sekretariat@spmordy.pl  lub osobiście przekazać do pudełka znajdujacego sie o dyzurnego przy wejściu do szkoły (wejście od strony ulicy Kilinskiego 13 w budynku A lub przy wejściu do szkoły w budynku B).

1. Deklaracja-rewalidacja;

2. deklaracja świetlica;

3. załacznik nr 1

4. załącznik nr 2

 

  

 Próbny egzamin ósmoklasisty - arkusze  i informacje

 

Plan nauki zdalnej od 30 marca 2020 r.

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,


w związku ze zmianą przepisów związaną z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., od środy 25.03.2020 rozpoczęliśmy zdalne nauczanie z realizacją podstawy programowej. Na podstawie rozporządzenia znowelizujemy zasady nauczania i oceniania na odległość oraz zmienimy plan tak, aby dzieci były obciążone zadaniami równomiernie. Jednocześnie uczniowie mogą liczyć na wsparcie wychowawców, pedagoga szkolnego, logopedy i innych nauczycieli specjalistów.
W środę nastąpiła pierwsza próba połączenia się w klasach 4-8 z wychowawcą i innymi nauczycielami. Nie przejmujcie się Państwo jeśli się to nie udało, poproście o pomoc i wsparcie wychowawcę, nauczyciele czuwają nad łączeniem się uczniów z platformą TEAMS. Mamy świadomość, że dzieci korzystają z różnych sprzętów oraz mają różny dostęp do Internetu.
Zdalne nauczanie będzie wykorzystywało wszystkie możliwe kanały kontaktu z Państwem oraz z uczniami. O szczegółach poinformują wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów. Na czas kwarantanny zostaje także zmieniony plan lekcji, który będzie zamieszczony na tej stronie, jak również otrzymacie  Państwo drogą elektroniczną w dniu 27.03.2020. Co tydzień będą również wysyłane informacje na temat umiejętności jakie uczeń ma zdobyć w danym tygodniu z danego przedmiotu.
Pamiętajcie Państwo, że wszyscy uczymy się dopiero cyfrowej edukacji, czekamy na sugestie oraz wnioski. Będziemy na bieżąco modyfikować pracę.
Zdalna edukacja, wg rozporządzenia MEN, to nie tylko łączenie się poprzez Teams, to także przesyłanie zadań poprzez platformę, inspirowanie dzieci do samodzielnej aktywności, przesyłanie ciekawych publikacji, linków itp.
Nie jest możliwe, aby nasi najmłodsi uczniowie z klas 0-3 korzystali z platformy Teams bez Państwa pomocy i spędzali przy komputerach wiele godzin, dlatego na razie nauczyciele będą zbierali od Państwa informacje na temat możliwości łączenia, ale póki co zdalna edukacja dla klas 0-3 będzie prowadzona poprzez służbową pocztę,  funkcjonujące już grupy itp.
Podczas zdalnego nauczania uczniowie będą również oceniani. Każda otrzymana ocena będzie wagi 3, żeby umożliwić uczniom poprawę wcześniej zdobytych ocen (według statutu praca ucznia ma wagę 1). Szczegółowe zasady i warunki oceniania zostaną podane uczniom przez nauczycieli przedmiotów.            

Podsumowując:

25.03.2020
odbyły się zajęcia z wychowawcą od godziny 9.00 klasy 4-8 Klasy 0-3 zadania i materiał przesłane przez nauczycieli.      

26.03 i 27.03

 lekcje według starego planu wyłączając zajęcia wf, informacje od nauczycieli przedmiotu na temat sposobu zdalnego nauczania oraz oceniania za pomocą MS Teams
27.03.2020 wychowawcy podadzą plan obowiązujący od 30.03.2020r.


  Od 30 marca br.

(z zarządzenia Dyrektora Szkoły)

 

13.1 Zgodnie z §27 Statutu Szkoły ze względu na specyficzne warunki nauki i uwzględniając  zasady BHP, ustala się długość jednostki lekcyjnej w wymiarze 30 minut i przerw międzylekcyjnych w wymiarze 15 minut.       

 

13.2  Wprowadza się następujący harmonogram zajęć:  

 

KLASY 4-8
 
lekcja 1. – 8.30 – 9.00 
 
lekcja 2. – 9.15- 9.45 
 
lekcja 3. – 10.00- 10.30 
 
lekcja 4. – 10.45 – 11.15  
 
lekcja 5 – 11.30 – 12.00 
 
lekcja 6. – 12.15 – 12.45
 
lekcja 7. – 13.00- 13.30
 
UWAGA: To jest czas pracy online nauczyciela przeznaczony na wyjaśnienie zagadnień, odpowiadanie na pytania ucznia
 
13.3 Wszystkie zajęcia odbywają się według obowiązującego dotychczas stałego planu lekcji.  
 
14.1 Zajęcia zostają podzielone na lekcje online prowadzone przez nauczyciela przedmiotu poprzez platformę Microsoft Teams  i lekcje offline – samodzielną pracę ucznia.  
(..)
 
16.1 Ustala się następującą liczbę godzin zajęć prowadzonych online dla poszczególnych poziomów klas:  
 
a)  klasy IV –  9 lekcji tygodniowo  
 
b) klasy V –   10 lekcji tygodniowo 
 
c) klasy VI –   11 lekcji tygodniowo 
 
d) klasy VII – 13 lekcji tygodniowo 
 
e) klasy VIII – 14 lekcji tygodniowo